TREND2DAY
Voor dé kinderkamer in de landelijke stijl !

VOORWAARDEN

 • 1. Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trend2day met u (afnemers van producten van Trend2day ) gesloten overeenkomsten.

  1.2 Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs. 

  1.3 Verkoop via de website van Trend2day (www.trend2day.nl
  ) valt ook onder deze voorwaarden.

  2. Meubels / matrassen op maat en op kleur gemaakte meubelen

  2.1 Voor het maken van meubels op maat vragen wij een aanbetaling van 30 %. Zodra wij deze betaling binnen is de koopovereenkomst van kracht.
  Wordt de koop om welke reden dan ook geannuleerd behouden wij ons het recht de gemaakte aanbetaling niet terug te storten. Dit mede door de gemaakte kosten die dan reeds zijn gedaan.

  2.2 Meubelen op maat gemaakt kunnen ook niet worden geretourneerd omdat zij besteld moeten worden bij "derden" en omdat ze niet in het standaard assortiment passen. Zodra u deze artikelen heeft besteld en de order door ons is bevestigd, is de koopovereenkomst van kracht.

  2.3 Matrassen op maat gemaakt dienen vooraf te worden voldaan.
  Deze kunnen ook niet worden geretourneerd omdat zij besteld moeten worden bij "derden"en omdat ze niet in het standaard assortiment passen. Zodra u dit artikel heeft besteld en de betaling is geschied, is de koopovereenkomst van kracht.

  2.4 Wij kunnen meubelen op verzoek van de klant op kleur maken. ( schilderen )
  Hiervoor vragen wij altijd een aanbetaling van 30 %
  Wordt de koop om welke reden dan ook geannuleerd behouden wij ons het recht de
  gedane aanbetaling niet terug te storten. Dit mede door de gemaakte kosten die dan reeds zijn gedaan.

   
  3. Bestellen

  3.1 Bestellingen worden geplaatst via de mail.
  Als een product op voorraad is, sturen wij per email een orderbevestiging, incl. eventuele verpakkings/ bezorgkosten. Zodra het complete bedrag is overgemaakt op onze girorekening wordt het pakket zo snel mogelijk verzonden.

  Girorekening : Postbank 3076875 t.n.v Trend2day te Dedemsvaart.

  3.2 Een besteld artikel wordt, onder normale omstandigheden, maximaal 5 dagen gereserveerd. Indien de termijn van 5 dagen is verstreken behouden wij ons het recht om het betreffende artikel aan een andere klant te verkopen.

  3.3 Aangezien veel van onze artikelen uniek zijn ( er is hiervan maar één exemplaar ) kan het voorkomen dat een product op het moment van bestelling al door een andere klant is gereserveerd of verkocht is in de winkel. Wij zullen je hierover zo snel mogelijk informeren, en onze best doen om een eventuele vervangende aanbieding te doen.

   
  4. Verzenden

  4.1 Trend2day zorgt voor een goede verzendconditie van de artikelen. Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. Trend2day is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.


  Indien u geen risico van beschadiging wilt lopen door verzending via de TNT, dan kunt u ervoor kiezen het artikel zelf op te halen in Nieuwleusen,
   
  4.2 U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank/giro inclusief de door Trend2day berekende verzendkosten.

  4.3 Wanneer afgesproken is dat u het product niet laat verzenden maar zelf komt afhalen, dient de betaling in passende contanten te worden afgedragen bij de overdracht van het product.

  5. Eigendomsvoorbehoud

  5.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Trend2day, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. 

  5.2 Trend2day is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Trend2day zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

  6.Retourrecht

  6.1 U heeft het recht door Trend2day geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele staat en originele verpakking. Dit moet altijd voorafgegaan worden door Trend2day een e-mail te zenden met het verzoek tot retour zenden en met een vermelding van de reden van retourzending.


  6.2 Artikel 6.1 geldt echter niet voor speciaal voor u op maat / kleur gemaakte artikelen; deze artikelen kunnen niet worden geretourneerd doordat zij besteld moeten worden bij "derden" en omdat ze niet in het standaard assortiment passen. Zodra u deze artikelen heeft besteld en de order door ons is bevestigd, is de koopovereenkomst van kracht.


  6.3 De kosten voor het verzenden van het geretourneerde product is voor de kosten van de koper.


  6.4 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Trend2day u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

  6.5 Wanneer de door Trend2day afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 6.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

  7. Bezorgkosten

  7.1 De producten kunnen bij ons worden afgehaald.

  7.2 Bezorgkosten gelden voor heel Nederland m.u.v Waddeneilanden, Zeeuw Vlaanderen.
  Bezorgen in deze gebieden in overleg.

  Bezorgkosten van een bed 75,-
  Bezorgkosten bed + matras 85,-
  Bezorgkosten kast of tafel 100,- 
  Bezorgkosten van artikelen anders dan bovengenoemd in overleg.
  Ook voor levering meerdere artikelen bv bed + matras , kast , nachtkastje in overleg.

  7.3 Levering tot aan de deur, bij zware producten ( zoals kasten ) dient er iemand aanwezig te zijn om hulp te bieden aan de transporteur.  

  7.4 M.u.v flats en appartementencomplexen, daar geschied de levering onder aan het gebouw. De meubelen worden dus niet boven bezorgd.

  7.4 Kleine artikelen die in een verhuisdoos passen en niet zwaarder zijn dan 10 kg kunnen ook via TNT post verstuurd worden ( eigen risico koper ) kosten 8,95 euro. ( incl verpakkingskosten ) 

  8. Garantie

  8.1 De oude en doorleefde uitstraling is juist het unieke sfeerbepalende element van onze meubelen.
  Veel artikelen staan omschreven als antiek / "brocante" , wat wil zeggen dat het om oude, vaak als gebruiksvoorwerpen gebruikte artikelen gaat. Deze artikelen hebben dan vaak ook gebruikerssporen en zijn bijna nooit puntje-gaaf.

  8.2 Je kunt de artikelen vooraf komen bekijken, wij geven echter geen garantie achteraf.

  8.3 We controleren de orginele oude meubelen bij inkoop, maar we kunnen geen garantie geven dat al onze meubelen 100% houtwormvrij zijn. Bij onder andere bouwmarken zijn producten te koop om meubels hiertegen te behandelen.

  8.4 Hout is een natuurproduct en werkt altijd. Dit betekend dat, bijvoorbeeld onder invloed van wisselende temperaturen en vochtgehaltes, kiertjes en scheurtjes kunnen ontstaan. Dit kan ook voorkomen bij geschilderde meubelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de natuurlijke "werking" van het hout. 

  8.5 Op maat gemaakte artikelen worden door een vakkundig timmerman gemaakt in overleg met de klant. De klant dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat het hier om een uniek met de hand gemaakt product gaat, ( en niet om machinaal werk ) vervaardigd van een natuurproduct, met de daarbij behorende kenmerken. Zo kan hout door bijvoorbeeld temperatuursverschillen gaan "werken", waardoor krommingen of scheuren kunnen ontstaan. Wij kunnen dit niet voorkomen en zijn hier dan ook niet aansprakelijk voor te stellen.
   
  9. Aansprakelijkheid 

  9.1 Trend2day is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

  9.2 Trend2day is nimmer aansprakelijk voor schade die voorkomt uit onjuist gebruik van een door Trend2day geleverd artikel.

  9.3 Kleuren van artikelen op de website kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren van het artikel.

  9.4 De aansprakelijkheid van Trend2day is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.
   

  10. Persoonsgegevens

  10.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Trend2day opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast kan Trend2day uw gegevens voor interne marketingdoeleinden gebruiken, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven of mailings. Uiteraard hanteert Trend2day bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

  10.2 Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden toegekend


  11. Geschillen

  11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Trend2day is gevestigd bevoegd, tenzij Trend2day voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben m.b.t de voorwaarden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Teksten onder voorbehoud van drukfouten.